Gaswinningsbesluit opmaat naar verdere vermindering

MENTERWOLDE - , SLOCHTEREN, HOOGEZAND - Een volgende stap in de goede richting en bemoedigend voor allen die zich inzetten voor een veiliger Groningen.

Dat is een conclusie die de provincie en de 12 gemeenten (Appingedam, Bedum, Delfzijl, De Marne, Eemsmond, Loppersum, Ten Boer, Groningen, Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde, Slochteren en Winsum) trekken naar aanleiding van het nieuwe gaswinningsbesluit van het kabinet.

Kamp: gaskraan dicht tot 30 miljard m3

De regio ziet het terugdringen van de gaswinning tot een niveau van 30 miljard m3 als een noodzakelijke opmaat naar verdere reductie. Het SodM heeft in haar advies duidelijk aangegeven dat de gaswinning aanmerkelijk naar beneden moet. Daarbij heeft SodM aangegeven dat het nog niet precies kan aangeven hoeveel er gereduceerd moet worden om de veiligheid te garanderen. Dat hangt ook samen met de mate van versterking die er wordt gerealiseerd. Er blijven nog vraagtekens over wat het effect is van de vermindering op de risico’s van bevingen.

Risico's gaswinning

In aanloop naar het winningsbesluit voor het jaar 2016 en verder moet er gewerkt worden aan het verkrijgen van meer duidelijkheid over de inschatting van risico’s, het onderzoek dat daar naar verricht wordt en de risicoaanpak. Dat moet leiden naar een helder en gedragen risicobeleid. Zolang dat er nog niet is betekent het dat inwoners in het gebied nu nog in onzekerheid blijven over de risico’s die de gaswinning met zich meebrengt.

Meer transparantie over risico’s

De provincie en de 12 gemeenten dringen er daarom op aan dat alle informatie in de vorm van onderzoeken en adviezen volledig openbaar worden. De regio wijst in dit verband ook op de aanbeveling van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Deze adviseert in de communicatie met burgers transparant te zijn over onzekerheid en bepleit de dialoog met burgers hierover. Duidelijk is dat de opgave van schadeherstel, preventieve versterkingen, normstellingen en maatregelen om leefbaarheid en economische versterking te bevorderen onverminderd groot is. De regio vindt dat de aanpak met volle kracht opgepakt moet worden en moet worden versneld, zoals is afgesproken.