Alfa-college start met zomerschool

VEENDAM - , HOOGEZAND - Het Alfa-college start dit jaar met een pilot zomerschool in Groningen.

De zomerschool duurt van 22 juni tot en met 3 juli: de laatste twee weken vóór de zomervakantie.

Alfa-college zomerschool

De zomerschool is bedoeld voor leerlingen die een diploma halen op het vmbo of bij een Entree-opleiding, met een onvoldoende op Nederlands of rekenen. Het doel van de zomerschool is dat deze leerlingen ondanks hun onvoldoende weer zin krijgen in Nederlands of rekenen en hopelijk met een voorsprong aan het nieuwe schooljaar kunnen beginnen. Het pedagogisch klimaat van de zomerschool is gericht op motivatie en leren met plezier. Een aantal zeer gemotiveerde medewerkers met passie voor hun vak gaat de leerlingen op creatieve, sportieve of culinaire wijze uitdagen met rekenen of taal.

Zomerschool is gratis

Leerlingen die in het nieuwe schooljaar starten met een mbo-opleiding op niveau 2 kunnen op de zomerschool terecht. Tijdens hun intakegesprek bij het Alfa-college worden ze gewezen op de mogelijkheid van de zomerschool. Deelname aan de zomerschool is vrijwillig: de leerling besluit dus zelf om wel of niet mee te doen. De pilot zomerschool is gratis voor deelnemers. De zomerschool wordt gefinancierd uit zogeheten VSV-middelen, voor maatregelen die voortijdig schoolverlaten tegengaan. Als de pilot succesvol is, wordt de zomerschool van het Alfa-college volgend jaar wellicht uitgebreid met andere vakken en andere niveaus.