Zwemverenigingen Inktvis en Pinquin gaan samenwerken

HOOGEZAND - , ZUIDBROEK - In het nieuwe zwemseizoen gaan zwemverenigingen De Inktvis uit Hoogezand-Sappemeer en De Pinquin uit Zuidbroek intensief samenwerken.

Naast samenwerking op het vlak van trainingen gaan de wedstrijdzwemmers van beide verenigingen samen deelnemen aan wedstrijden in een zogenaamde Startgemeenschap. "We gaan onze krachten bundelen om tot goede en leuke zwemprestaties te komen," aldus voorzitter René Damhoff van De Inktvis.

Meer actieve wedstrijdzwemmers

Beide clubs hebben te maken met een daling van actieve wedstrijdzwemmers. Oorzaken zijn mogelijk de krimp van de bevolking, de afname van de populariteit van sporten in clubverband en stijgende kosten. "We wachten niet af en willen beide op tijd investeren in de toekomst, gericht op een vitaal zwemklimaat en zwemsport," zegt voorzitter Nico Altena van De Pinquin. Door de samenwerking ontstaat een grotere en bredere wedstrijdgroep, waarin zwemmers van beide verenigingen elkaar stimuleren tot het behalen van mooie zwemresultaten. De verenigingen hebben hun voornemen laten weten aan de landelijke zwembond KNZB.

Samenwerking is geen fusie

De intensieve samenwerking is gericht op de wedstrijdzwemmers van beide verenigingen voor een periode van twee jaar. In deze periode gaan de wedstrijdzwemmers uitkomen onder de naam Inktvis - De Pinquin. "We kunnen dan met ongeveer 70 wedstrijdzwemmers aan de start verschijnen en dat is een sterke groep met perspectief op sportief gebied. Ook zijn er door de samenwerking minder vrijwilligers nodig voor jury en ploegleiding. Afgelopen jaar hebben we al samengewerkt op het vlak van trainingen en trainers. Bij de andere onderdelen van onze zwemverenigingen veranderen we niet veel. We blijven ook beide in onze ‘thuis-zwembaden’ zwemmen in Hoogezand en in Zuidbroek en ook blijven er twee besturen," aldus Damhoff.

Toekomstgericht

De keuze voor intensieve samenwerking is gericht op het toekomstbestendig maken van de zwemsport. De afgelopen jaren zie je de belangstelling voor sporten in verenigingsverband en daarmee ook voor het zwemmen bij een vereniging in Nederland afnemen. Ook hebben beide verenigingen te maken met een beperkt aantal vrijwilligers en staat de beschikbaarheid van voldoende zwemwater voor de zwemsport in onze regio onder druk. "Natuurlijk kun je afwachten, maar wij kiezen ervoor een stap vooruit te zetten. We willen de dromen van onze zwemmers zo goed mogelijk ondersteunen," aldus Altena. Beide verenigingen anticiperen op deze wijze ook op de aanstaande gemeentelijke herindeling.