Sociale teams Hoogezand Sappemeer op kennismakingstournee

Hoogezand - De nieuwe sociale teams in Hoogezand-Sappemeer beginnen maandag 21 april met kennismaken met (keten)partners in de gemeente.

Team Zuid stapt op 21 april op de fiets in Woldwijck, De Dreven, Kiel-Windeweer en Kropswolde. Er staan kennismakingen gepland met de wijkagent, de jeugdagent, Bureau Woonkans, woningcorporaties Lefier en Steelande en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Voor bewoners staat later dit jaar een kennismakingsbijeenkomst gepland.

Team Oost

Team Oost houdt op 20 mei een bijeenkomst met de ketenpartners in Sappemeer, Noorderpark, Vosholen, Boswijk en Kalkwijk-Zuid. Huisartsen, scholen en andere zorgprofessionals kunnen dan aan de Rembrandtlaan 12 in Hoogezand-Sappemeer van 16.00 tot 18.00 uur kennismaken met de mensen van team Oost en hun werkzaamheden. Daarna houdt team Oost een bijeenkomst met inwoners.

Team West

Team West van Hoogezand-Sappemeer bereidt een kennismakingsbijeenkomst voor met inwoners van Foxhol. Ook inwoners van Westerbroek en Waterhuizen krijgen een uitnodiging voor deze bijeenkomst. In Gorecht-West en Spoorstraat-Kieldiep wil het sociale team ook kennismaken met de bewonersorganisaties uit de wijk. Deze bijeenkomsten staan eind mei gepland.

Sociale teams

In de sociale teams werken mensen met verschillende deskundigheid nauw samen, zoals maatschappelijk werkers, jeugdhulpverleners en Wmo-consulenten. De leden van het sociaal team ondersteunen als het nodig is op verschillende gebieden en pakken in één keer diverse soorten problematiek aan. Het voordeel hiervan is dat hulpvragen in samenhang worden aangepakt.