Behoud bos Kolham belangrijke stap dichterbij

Kolham - Kolhamsters hebben het projectplan 'Kolhamster Mainschoar' voor inrichting en beheer van het bos ten noorden van Kolham aangeboden aan gedeputeerde Henk Staghouwer en wethouder Jan Jakob Boersma van Slochteren.

Hiermee is voor de bewoners van Kolham een belangrijke vervolgstap gezet op weg naar een duurzaam behoud van het waardevolle recreatie- en natuurbos.

Inwoners willen bos behouden

Inwoners van Kolham willen het oorspronkelijke productiebos duurzaam behouden. Een brede werkgroep, bestaande uit de Vereniging Dorpsbelangen Kolham, de Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Slochteren, Staatsbosbeheer, de gemeente Slochteren en de Mycologische Werkgroep Groningen hebben hier de schouders onder gezet. Henk Staghouwer: “Het zou prachtig zijn als dit plan lukt en het beheer van dit bos in handen komt van deze groep mensen. Hoe dicht wil je de natuur bij de inwoners hebben?” In het concept-projectplan 'Kolhamster Mainschoar' zijn de mogelijkheden van verwerving, inrichting en beheer op een concrete manier uiteengezet. Het bos ligt ten noorden van het Dorpsrandpark Zwaneveldsgat, dat beheerd wordt door een grote groep vrijwilligers uit het dorp. De Kolhamsters willen nu ook het bos zelf gaan beheren.

Mainschoar

Jaap Kloosterhuis van de Vereniging Dorpsbelangen Kolham: “Mainschoar betekent gemeenschappelijke weide, in dit geval is dat een bos voor bewoners en door bewoners. Bij de inrichting en het beheer van het Kolhamster Mainschoar willen bewoners ook een belangrijke rol vervullen.” De gemeente Slochteren, de Vereniging Agrarische Natuur- en Landschapsbeheer Slochteren, de Mycologische Werkgroep Groningen en Staatsbosbeheer zijn nauw betrokken bij het project. Zij zijn ook vertegenwoordigd in de werkgroep.

Gemeente enthousiast

Wethouder Boersma: “Ook als gemeente zijn we enthousiast over de goede ideeën van het dorp Kolham. We willen dit graag ondersteunen, onder meer door bijvoorbeeld te helpen met het zoeken naar subsidiemogelijkheden.” Het 31 hectare tellende bosperceel grenst direct aan het Groningse deel van het Natuurnetwerk Nederland, dat een verbinding vormt van natuurgebied ’t Roegwold in Midden-Groningen naar natuur ten zuiden en westen van de stad Groningen.

Zeldzame paddenstoelen

Vanwege de aanwezigheid van zeer veel zeldzame paddenstoelen en de grote betrokkenheid van de dorpsbewoners is in 2014 met subsidie van de provincie een haalbaarheidsonderzoek naar het behoud van dit dorpsbos uitgevoerd. In het concept-projectplan is aangegeven hoe recreatieve en ecologische doelstellingen behouden of vergroot kunnen worden. Op deze manier willen bewoners het bos voor de toekomst duurzaam behouden en gebruiken.