Respect telt bij HS'88 in Hoogezand

Hoogezadn - Op het sportpark van HS'88 in Hoogezand is zaterdag een bord geplaatst met daarop de tekst: 'Hier telt Respect'.

De voetbalvereniging heeft dit bord laten plaatsen om haar gasten erop te wijzen dat HS'88 vooral respect wil uitdragen. 'Hier telt Respect' staat voor een serie van omgangsregels: • respect voor de tegenstander; • respect voor de scheidsrechter; • respectvol omgaan met de accommodatie en materialen; • respectvol omgaan met elkaar omgaan. Het bord is op een niet te missen plaats bij de ingang geposteerd. "Het uitdragen van respect zal mede, naar wij hopen, bijdragen aan een veiliger sportklimaat bij HS'88", stelt de voetbalvereniging.

Veilig sportklimaat

Haar commissie Sportiviteit & Respect ontwikkelt beleid op dit vlak. "Een veilig sportklimaat is veelomvattend en gaat onder andere in op hoe trainers en leiders zich horen te gedragen ten opzichte van minderjarigen, wat te doen bij pesten en/ of discriminatie en seksuele intimidatie en of het sportpark voldoende verlicht is", weet HS'88. Voor het ontwikkelen van een veilig sportklimaat wordt gebruikgemaakt van een zogenaamde toolkit van NOC*NSF. Hierin wordt een stappenplan gebruikt om tot een veilig sportklimaat te komen.

Vertrouwenspersoon

Een belangrijk onderdeel van het stappenplan is het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon. HS’88 had deze stap al gezet met de benoeming van René Bodewes als vertrouwenspersoon. Bij het ontwikkelen van een veilig sportklimaat volgens het stappenplan hoort het ondertekenen van een intentieverklaring. HS'88-voorzitter Bernd Zinger en de leden Sjouke Stroop en Jan van der Velde van de commissie Sportiviteit & Respect hebben hun krabbel inmiddels gezet.