Jan Bos: "Er is maar een die voor gedonder zorgt hier"

Hoogezand - HOOGEZAND – Jan Bos zegt dat Jaap Lourens een onjuiste voorstelling (zie hier) van de gang van zaken bij Vereniging Tuinrecreatie Hoogezand-Sappemeer weergeeft en dat hij alles kan weerleggen wat hem voor de voeten geworpen wordt:

HOOGEZAND – Jan Bos zegt dat Jaap Lourens een onjuiste voorstelling (zie hier) van de gang van zaken bij Vereniging Tuinrecreatie Hoogezand-Sappemeer weergeeft en dat hij alles kan weerleggen wat hem voor de voeten geworpen wordt:

Door Herman Sandman

“Niet veertien leden hebben die vergadering aangevraagd, Lourens zelf. Op die handtekeningenlijst heeft hij leden laten tekenen voor iets wat totaal onwaar was. Die mensen waren dan ook ontstemd. Van hen kwamen slechts drie opdagen. Er is niemand omgepraat. Bij die vergadering waren 37 tuinders aanwezig en werd geconstateerd dat het bestuur prima functioneert. Daarbij hebben de leden Lourens weggestemd. Ze wilden stemming over het unanieme bestuursbesluit dat Lourens’ lidmaatschap niet werd verlengd en daar stemden 33 leden voor zijn vertrek en 4 tegen.”
Bos erkent dat (te) hard rijden op het complex een keer gebeurd kan zijn, maar: “Er is niemand bijna van de sokken gereden. De weduwe waar Lourens op doelt, werd door hem steeds opgejut met de vraag ‘Nog trammelant met Jan Bos gehad, Betty?’. Toen hij daarop werd aangesproken deed hij dat af met ‘een beetje jennen’, maar veranderde zijn gedrag niet.”

Voorzitter

De voorzitter zegt ook het verhaal te kunnen weerleggen dat hij een tuinder met een kas heeft weggejaagd: “Die had een tuin naast de onze, maar ging een half jaartje in het westen zijn moeder verplegen. Hij vroeg mijn vrouw zijn tuin en een naastliggende, op naam van zijn dochter, te willen onderhouden. Omdat hij toen niet genoeg geld had, heeft mijn vrouw de tuinhuur voorgeschoten, 100 euro en veel geld uitgegeven aan potgrond, mest en planten. Ook de kas was grotendeels met materialen die wij hem hadden gegeven, neergezet. Toen hij na enige tijd terugkwam, en zijn goed onderhouden tuinen zag, liet hij weten te stoppen. Wij konden hem niet op andere gedachten brengen en hij haalde een van de twee schuurtjes leeg. Verder hoefde hij niets, zei hij. Toen de man de kas wilde afbreken, heb ik dat niet toegestaan. Hij was ons nog geld verschuldigd. Toen hij dreigde met geweld is hem de toegang tot het complex ontzegd. Dat de tuin door mij op de naam van mijn vrouw is gezet, is gelogen en dat weet Lourens. Mijn vrouw heeft al vier jaar een tuin naast de mijne.”

Handel

“Dat wij handel drijven en er 30 klanten per week komen, is eveneens gelogen. Mijn vrouw heeft veel vaste planten op de tuin. In de zomermaanden een lust voor het oog. We krijgen mensen op bezoek, zoals de gedeputeerde, de burgemeester, wethouders, gemeenteraadsleden en leden van Groei&Bloei, mensen die plantjes komen ruilen of kopen. Daar is niets verkeerds aan. Meerdere tuinders verkopen planten. Ook Lourens’ vrouw heeft de afgelopen jaren met regelmaat planten van hun tuin verkocht.” Bos vervolgt: “Op de uitstekend verlopen Open Dag, waarbij er meer dan 200 bezoekers waren, afgesloten met een barbecue met ruim 70 gasten, was het bestuur er op tegen dat Lourens aan de bomen bij de ingang van het complex een pamflet liet ophangen waarop stond dat op zijn tuin planten te koop waren. Immers, alle tuinders konden die dag hun producten verkopen. Dus wilde het bestuur niet dat daar een pamflet van alleen Jaap Lourens’ tuin zou hangen. Die werd dan ook door een bestuurslid verwijderd.”

Pomp

“En dan de pomp waar zoveel trammelant om wordt gemaakt. De feiten: Lourens zou een pomp verkopen voor een oudere tuinder die om gezondheidsredenen was gestopt. Hij bood die aan een mevrouw aan voor 100 euro, terwijl de tuinder er 50 voor wilde hebben. Twee dagen later, en geen veertien, vroeg ze mijn advies. Ik zei dat dit te duur was, omdat het een gebruikte pomp was die al een keer kapot was geweest. Iedereen zou hetzelfde hebben gezegd. Lourens was witheet en vroeg ‘waar bemoeit Jan Bos zich mee?’” Als Lourens het jammer vindt voor zijn vrouw, zegt Bos, dan had hij eerder aan haar moeten denken. De suggestie dat meerdere tuinders hebben opgezegd is volgens de voorzitter eveneens onjuist. Er heeft vanuit de hoek waar hij zijn ‘leuk groepje’ heeft, één tuinder opgezegd, maar om andere redenen. Ook de weduwe is gestopt. Echter: op advies van haar beide zonen. De mevrouw had af en toe problemen met haar buren en de zoons vonden het, ‘gezien haar impulsieve houding’, beter als zij de tuin opzegde.

Bestuur

Bos: “Lourens wilde voorzitter worden. Maar was hij gekozen, dan was het voltallige bestuur opgestapt. Sindsdien heeft hij niets anders gedaan dan aan de poten van de stoel van de vorige voorzitter zagen. Sinds ik begin dit jaar unaniem ben gekozen is het mis met Jaap Lourens en begon zijn hetze onder de leden en naar buiten toe. Dat is jammer. Jammer ook voor zijn vrouw, want haar hobby eindigt nu ook.” De voorzitter benadrukt dat de tuinvereniging bloeit: “De leden hebben het er naar hun zin. Naast Nederlandse zijn er Turkse, Engelse, Surinaamse, en Chinese leden, die allemaal hun eigen wijze van groente verbouwen meebrengen. We leren veel van elkaar. Het afgelopen jaar is er gedonder geweest, maar dat kwam door één persoon, Jaap Lourens en daarom is het bestuur unaniem van mening dat beter is dat zijn lidmaatschap eindigt.”