Raadslid Jeanette Wiersema lijsttrekker ChristenUnie Hoogezand-Sappemeer

Hoogezand - De ChristenUnie in Hoogezand-Sappemeer heeft Jeanette Wiersema aangewezen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014.

De lokale kiesvereniging heeft raadslid Marco Metscher en nieuwkomer Bert van Dijk op de tweede en derde plek geplaatst. Wiersema en Metscher stellen zich allebei voor een tweede raadsperiode beschikbaar. Wiersema was daarvoor ook al twee perioden fractievertegenwoordiger.

Werkervaring

Lijsttrekker Wiersema was jarenlang werkzaam in de zorg, maar werkt nu al enkele jaren bij de Sociale Dienst van een gemeente. Wiersema: “Juist mijn jarenlange werkervaring op verschillende terreinen, mijn hart voor kansarmen in de samenleving en voor mensen die zorg behoeven, maakt dat ik mij niet alleen in mijn werk voor deze doelgroep kan inzetten, maar ook op gemeentelijk niveau."

Drie thema's

De ChristenUnie richt zich op drie thema's, stelt Wiersema: "Kansen in de samenleving, zorgen in de samenleving en een duurzame samenleving. We zien kansen voor onze samenleving. Zo willen we ons sterk maken om het Stimuleringsfonds om te zetten naar een Participatiefonds. Verder willen we er op inzetten dat we meer en meer voor elkaar de zorg nemen en goede initiatieven hierin ondersteunen met subsidies of budgetten."

Zorgen

"We hebben ook zorgen. Er zijn burgers die door stapeling van wetten in de verdrukking komen. Ook als gemeente hebben we te maken met teruglopende budgetten en dat dwingt ons tot keuzes over wat we nog moeten, willen en kunnen. Verder zijn er doelgroepen die extra aandacht verdienen. We denken onder andere aan eenoudergezinnen en ouderen."

Duurzaamheid

"Ten slotte zal ook duurzaamheid onze aandacht hebben. Ons bewust worden van consumeren naar consuminderen en daarin verantwoorde keuzes maken voor nu en de komende generaties."