Werkconferentie Monuta en Netwerk Palliatieve Zorg Groningen-Centraal

Sappemeer - Monuta en Netwerk Palliatieve Zorg Groningen-Centraal hebben vorige week dinsdag een werkconferentie gehouden met als thema: 'Er voor de mensen zijn'.

Ongeveer 85 medewerkers en vrijwilligers van instellingen voor palliatieve zorg - de zorg voor mensen die aan het einde van het leven zijn gekomen – verzamelden zich hiervoor in het Monuta Uitvaartcentrum in Sappemeer.

Tweetal lezingen

Op het programma stond een tweetal lezingen. Dennis Brouwer van Monuta vertelde onder de noemer 'De laatste verzorging' over de verzorging van overledenen. Na de pauze vertelde theoloog en ritueel begeleider Rien van der Zeijden over rouwen. Hij gaf praktische tips en handvatten voor het omgaan met rouw, en vooral het omgaan met rouwenden.