Vrijwilliger in beeld: Evert Luiken uit Hoogezand

Hoogezand - Vrijwilligerswerk is heel divers. Wie zijn die mensen die vrijwilligerswerk doen? Elke maand richten we de schijnwerpers op het vrijwilligerswerk in de gemeente Hoogezand-Sappemeer.

Door Marc Jansen

Evert Luiken (73) uit Hoogezand is van vele markten thuis. De gepensioneerd ontwerper van meet- en regelinstallaties is voorzitter van Radio Compagnie en het Comité Internationale Uitwisseling, penningmeester van Odd Fellows Hoogezand-Sappemeer, (interim-)penningmeester van Dorpshuis De Klabbe in Foxhol, penningmeester van het overkoepelende (Gronings – Drentse) kampement van Odd Fellows en gemeenteraadslid. "Het langst ben ik bij Radio Compagnie betrokken; sinds 1998", vertelt Luiken. "Ik ben eerst een paar maanden lid van de programmaraad geweest. Vervolgens kregen we te maken met een bestuurscrisis en moest er een nieuw bestuur komen." Lachend: "En toen was ik de klos."

Puinruimen

De eerste jaren van het voorzitterschap van Radio Compagnie stonden vooral in het teken van puinruimen, bekent Luiken. "Er waren grote financiële problemen. Tezamen met toenmalig wethouder Menno Laaning en een commissie van drie wijze mannen, hebben we de omroep uit het slop getrokken. Daarvoor hebben we wel een door het oude bestuur overeengekomen lening nog iets moeten verhogen. Dat was nodig om alle schulden te kunnen betalen. Die lening loopt eind 2015 af." Tegenwoordig spendeert Luiken wekelijks een uur of twaalf aan de omroep. "Ik ben er sowieso elke woensdagochtend om de prijzen van de bingo uit te reiken. Verder ben ik elke zondagochtend in de studio, vergaderen we regelmatig en hebben we minimaal twee keer per jaar een medewerkervergadering. Ach, we zijn met zestig mensen. Allemaal radiopiraten… Er gebeurt altijd wel iets. In de meeste gevallen is dat met praten op te lossen. En heel soms moeten er echt knopen doorgehakt worden. In die gevallen ga ik boven de partijen staan."

De Klabbe

De meeste uren stak hij in het vrijwilligerswerk voor De Klabbe. "Acht jaar geleden was ook daar een bestuurscrisis. Ik ben toen door de gemeente gevraagd als penningmeester zitting te nemen in een interim-bestuur. Probleem was namelijk dat er een multifunctioneel centrum gerealiseerd moest worden, maar er geen gesprekspartner meer was." Het penningmeesterschap van De Klabbe slokte veel van Luikens (schaarse) vrije tijd op. "Vooral tijdens de bouw. Ik was er toen elke dag." Maar het schonk hem ook veel voldoening. "Ik ben bijvoorbeeld behoorlijk succesvol geweest in het werven van fondsen. Ik denk dat 60 procent van de nieuwe inventaris met subsidiegeld bekostigd kon worden." Nu het MFC Foxhol een feit is, worden onder aanvoering van Stichting Kwartier Zorg & Welzijn een nieuwe beheerder en een nieuw bestuur gezocht. "Maar ik zal niet terugtreden voordat het zover is. Weglopen is niet mijn stijl."

Vrijwilligerswerk

Bovendien weet hij niet beter dan vrijwilligerswerk te doen. Als 20-jarige was de in Westerbroek geboren en getogen Luiken al voorzitter van de plaatselijke Metaalbedrijfsbond. Grijnzend: "Thuis moest ik naar mijn vader luisteren, daar moest mijn vader naar mij luisteren", zegt Luiken, wiens vader ook tot op hoge leeftijd op verschillende fronten actief was. "We hebben ook nog samen in het PvdA-bestuur gezeten." Al met al houdt Luiken niet veel vrije tijd over. "Ach, dat is relatief. De Odd Fellows houden iedere woensdagavond een logeavond. Dat is pure ontspanning voor me… Maar ik kijk niet veel televisie, of zo. Ik hoor vrienden wel eens over tv-programma's praten die ik niet eens ken." Ook vrijwilligerswerk doen? Neem contact op met het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Kwartier Zorg & Welzijn: 0598-364900. Of kijk op: www.vrijwilligersgroningen.nl.