Wat vindt u van het fietspad tussen Hoogezand en Groningen?

HOOGEZAND - Wat vindt u van de verkeersveiligheid op de fietsroute tussen Hoogezand en Groningen? Fietst u wel eens over dit fietspad of kruist u als automobilist het fietspad wel eens? Vul dan de fietsenquête van de provincie Groningen in.

Op de fietsroute tussen Hoogezand en Groningen worden maatregelen genomen om de verkeersveiligheid op het fietspad te verbeteren. De provincie werkt hier samen met de gemeenten Groningen en Hoogezand-Sappemeer, de politie en de Fietsersbond aan.

Fietsers en omwonenden geven aan dat ze zich geregeld onveilig voelen op het fietspad. De meest gehoorde klachten zijn dat fietsers en bromfietsers vaak te hard rijden, de kruisingen onoverzichtelijk zijn en de verlichting te wensen over laat. Daarom worden er maatregelen genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Zo zijn bijvoorbeeld kort geleden op de meeste kruispunten op het traject bromfietsdrempels aangelegd. Daarnaast wordt onderzocht welke markeringen het best kunnen worden toegepast op het fietspad.

De provincie wil nu de mening horen van gebruikers van het fietspad en de automobilisten die het fietspad kruisen. Wat vinden zij van de veiligheid op de kruispunten van het fietspad en welke maatregelen kunnen volgens hen worden genomen om de veiligheid te verbeteren? De enquête is te vinden op de website www.fietspadhoogezand-groningen.nl.