Slochteren en Hoogezand-Sappemeer teleurgesteld over Harener nee

Haren (GN) - De Gorechtgemeenten zijn teleurgesteld over het besluit van Haren om een mogelijke samenwerking niet verder te onderzoeken.

De gemeenteraad van Haren besliste maandag dat Haren geen verder onderzoek gaat doen naar de 'Gorechtvariant' omdat deze geen steun krijgt onder de inwoners van Haren. Wel worden mogelijke fusies met Groningen of Tynaarlo verder onderzocht.

Teleurstellend

De colleges van de Gorechtgemeenten Menterwolde, Hoogezand-Sappemeer en Slochteren zeggen dit besluit zeer te betreuren en gaan zich beraden over het vervolg: 'Zonder over de inhoud te spreken heeft de raad van Haren afgezien van de optie om de gemeente Gorecht tot stand te brengen. Dat vinden de drie gemeenten teleurstellend aangezien zij van mening waren dat dit een zeer kansrijke optie was,' schrijven de gemeenten.

Beraden over alternatieven

De komende weken gaan Menterwolde, Hoogezand-Sappemeer en Slochteren zich gezamenlijk beraden over de alternatieven, vanzelfsprekend in overleg met de gemeenteraden. Daarbij betrekken zij ook de ontwikkelingen op het gebied van de herindeling in Oost-Groningen. Rond 1 december zullen de raden van de drie gemeenten een standpunt uitspreken.