Zuidbroek houdt volwaardige eigentijdse dorpsbibliotheek

Zuidbroek - Zuidbroek houdt een volwaardige eigentijdse dorpsbibliotheek met geïntegreerde jeugdbibliotheek. De inrichting en de collectie worden aangepast.

Dit is een uitvloeisel van het akkoord dat de gemeente Menterwolde en Biblionet Groningen bereikten over bibliotheekwerk nieuwe stijl in de gemeente.

Bezuinigingen

De gemeenteraad van Menterwolde heeft in het kader van de bezuinigingen alle instellingssubsidies verlaagd, waaronder die van het bibliotheekwerk in Menterwolde. Aan het resterende subsidiebedrag heeft de gemeenteraad de uitdrukkelijke voorwaarde verbonden dat er tenminste een bibliotheekvoorziening voor de jeugd beschikbaar moet blijven. In Meeden wordt een servicepunt ingericht met eveneens een geïntegreerde jeugdbibliotheek. In Noordbroek wordt een schoolbibliotheek ingericht in het nieuwe Multifunctioneel Centrum. In Muntendam wordt een schoolbibliotheek gerealiseerd in dorpshuis De Menterne.

Samenwerking bibliotheek - primair onderwijs

Centraal staat de samenwerking tussen bibliotheek en primair onderwijs. Hierin werken scholen en bibliotheek samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid. Doel is kinderen te stimuleren thuis en op school meer te lezen. Dat gebeurt met behulp van een collectie, een digitaal portaal en advies van deskundige bibliotheekmedewerkers. Biblionet geeft per school de best passende ondersteuning. Voor alle vestigingen geldt: • ruimere openingstijden; • professionele dienstverlening vanuit Biblionet met ondersteuning van te trainen; • gekwalificeerde vrijwilligers die assisteren en de boek-aan-huis service verzorgen voor minder mobiele lezers; • gebruik van een digitaal uitleensysteem en zelfservice automaat (Meeden en Zuidbroek); • programma’s, activiteiten en advies op de scholen en in de bibliotheken. Het bibliotheekwerk nieuwe stijl gaat in per 1 januari 2014.