Voorlichting over Groningen HartVeilig in Hotel Faber in Hoogezand

Hoogezand - Stichting Groningen HartVeilig houdt woensdag 13 november een voorlichtingsbijeenkomst in Hotel Faber in Hoogezand.

Het voor de landelijke vrijwilligersprijs 2013 genomineerde project Groningen HartVeilig heeft als doelstelling de slagingskans van een reanimatie in de provincie Groningen te vergroten van 10 tot 12 % naar 25 %. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst komen alle aspecten van de burgerhulpverlening aan de orde. De bijeenkomst is bedoeld voor zowel hulpverleners die zich al bij het project hebben aangemeld als voor mensen die overwegen om de gratis reanimatie/AED-cursus van Stichting Groningen HartVeilig te volgen.

AED

Frank Faber van Hotel Faber stelt behalve de zaal de AED van het hotel beschikbaar. Dat betekent dat deze AED bij een reanimatie in de buurt van het hotel gehaald en gebruikt mag worden bij een slachtoffer in acute nood. De voorlichting start om 20.00 uur. Aanmelden kan via de website www.groningenhartveilig.nl.