Slochter college legt boete op aan Skippy in Harkstede

Harkstede - Burgemeester en wethouders van Slochteren leggen een bestuurlijke boete op aan Kinderopvang Skippy in Harkstede.

Ze zien zich hiertoe genoodzaakt omdat uit een herinspectie is gebleken dat twee onregelmatigheden niet binnen de gestelde termijnen zijn opgelost.

Onregelmatigheden

De GGD heeft in juni een regulier onderzoek uitgevoerd bij Skippy. Hierbij is een tiental onregelmatigheden geconstateerd. Aanleiding voor het college van burgemeester en wethouders te handhaven bij Skippy. Het college legde daarvoor een aanwijzing op en voerde een gesprek met de directie van Timpaan, eigenaar van kindercentrum Skippy. Timpaan beloofde daarbij alle onregelmatigheden binnen de gestelde termijnen op te lossen.

Ongekwalificeerd personeelslid

Bij de herinspectie van de GGD bleek dat niet alle onregelmatigheden opgelost zijn. Zo bleek er nog steeds een ongekwalificeerd personeelslid voor de groep te staan en was er nog teveel wisseling in personeel, waardoor er geen sprake was van vaste leidsters en groepsgenootjes.

Handhavingsbeleid kinderopvang

In het handhavingsbeleid kinderopvang van de gemeente Slochteren staan boetebedragen vermeld. De boete voor deze beide bedragen is totaal € 4.000. De gemeente acht gekwalificeerd personeel en een constante factor binnen de groep zeer belangrijk en vindt de boete daarom terecht.