Hunze en Aa's neemt waterbeheer over van Hoogezand-Sappemeer

Hoogezand - Waterschap Hunze en Aa’s neemt het beheer en onderhoud over van de hoofdwatergangen in de bebouwde kom van de gemeente Hoogezand-Sappemeer.

De overname betreft het waterbeheer van de hoofdwatergangen in het stedelijk gebied. Deze watergangen hebben een recreatieve functie en zijn met name belangrijk voor de aan- en afvoer van water. Als er veel regen valt, dan moet een watergang genoeg capaciteit hebben om de neerslag af te voeren. Per 1 januari 2014 is het waterschap hier verantwoordelijk voor.

Verantwoordelijkheden

Het waterschap wordt verantwoordelijk voor het beheer van de waterstanden, het voorkomen van het dichtgroeien door planten en het baggeren. De gemeente blijft verantwoordelijk voor het maaien en onderhoud van de oevers en voor de aanwezige beschoeiing langs de watergangen.

Overeenkomst

Hunze en Aa's en Hoogezand-Sappemeer ondertekenen dinsdag 19 november een overeenkomst die 1 januari 2014 ingaat.