Ontwikkeling medisch centrum in Hoogezand-Sappemeer

Hoogezand - In het voormalige schoolgebouw aan de Erasmusweg in Hoogezand komt een medisch centrum.

Dit centrum huisvest niet alleen 5 huisartsenpraktijken, maar ook een apotheek, praktijk voor fysiotherapie en waarschijnlijk ook een thuiszorgorganisatie, verloskundigenpraktijk en een laboratorium. Daarnaast is het Martini Ziekenhuis van plan met de ondersteuning van een röntgenapparaat en -laborant de service voor de inwoners van Hoogezand-Sappemeer verder te verbeteren. Doel is dat het centrum begin 2015 zijn deuren opent. Momenteel worden er gesprekken gepland met de gemeente Hoogezand-Sappemeer. Doel hiervan is samenwerkingsvormen met gemeentelijke voorzieningen te verkennen.

Röntgenfoto

“Het lijkt ons een goed idee om de afdeling radiodiagnostiek uit te breiden naar dit nieuwe centrum. Zo kunnen mensen die bijvoorbeeld een fikse enkelkneuzing hebben opgelopen dicht bij huis terecht voor een röntgenfoto als de huisarts dat nodig vindt. Dat scheelt tijd en ongemak omdat ze daarvoor dan niet naar Groningen hoeven te reizen,” zegt Paul van der Wijk, lid Raad van Bestuur van het Martini Ziekenhuis.

Eerste stap verdergaande samenwerking

In overleg met de huisartsengroep Hoogezand-Sappemeer is dit een eerste stap in verdergaande samenwerking op het gebied van transmurale zorg: zorg over de ziekenhuismuren heen. Hierbij is het doel de zorg dichter bij de patiënt te brengen met goede afspraken tussen de verschillende disciplines. Zo kan zorg die niet per se in het ziekenhuis hoeft plaats te vinden, in de huisartspraktijk worden verleend. Van der Wijk: “Uiteindelijk verwachten we hierdoor echt ‘samen voor de beste zorg’ te gaan’. Daarbij sluiten we geen compromissen op het gebied van kwaliteit en willen we de kosten laten dalen.” Het Martini Ziekenhuis heeft een sterke intentie uitgesproken voor deelname aan het centrum in Hoogezand en neemt, na gesprekken met de zorgverzekeraars, in februari 2014 een definitief besluit.