Directeur Marcel Klaverkamp verlaat Aletta Jacobs College in Hoogezand

Hoogezand - Algemeen directeur/ bestuurder Marcel Klaverkamp vertrekt per 1 februari bij het dr. Aletta Jacobs College in Hoogezand.

Klaverkamp wordt met ingang van die datum directeur/ bestuurder van CVO Noord Oost Friesland, het bevoegd gezag van het Dockinga College in Dokkum, de J.J. Boumansschool voor praktijkonderwijs in Dokkum en de Inspecteur Boelensschool op Schiermonnikoog.

Rust is teruggekeerd

"Ik verlaat het Aletta met een gerust en goed gevoel", stelt Klaverkmap. "De woelige jaren zijn voorbij en de rust is sinds enige tijd weer teruggekeerd. Het onderwijs door de inspectie als voldoende beoordeeld, de financiën op orde, het leerlingenaantal stabiel, met een lichte groei, en de tevredenheid van medewerkers is ruim voldoende. Bovendien wordt in 2014 begonnen met de bouw van nieuwe gymnastiekzalen."

Uitdaging in Friesland

"Het is nu tijd voor een andere eindverantwoordelijke die de opgaande lijn voortzet en versterkt. Daarnaast wil ik niet tot aan mijn pensionering dezelfde functie blijven vervullen en ga ik de uitdaging in Friesland graag aan." Klaverkamp was 7,5 jaar aan het dr. Aletta Jacobs College verbonden.