Stijging aantal WW-uitkeringen in Hoogezand-Sappemeer en Slochteren

Hoogezand - Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in Hoogezand-Sappemeer eind november uitkomt op 1034. Een jaar eerder waren dat er 844.

Het aantal WW-uitkeringen is de afgelopen 12 maanden met 22,5 % gestegen. De afgelopen maand kent een stijging met 3,9 %.

Slochteren

In de gemeente Slochteren steeg het aantal WW-uitkeringen in de afgelopen 12 maanden met 26,4 %. De afgelopen maand steeg het aantal WW-uitkeringen met 1,1 %.

Nederland

Het aantal WW-uitkeringen komt in Nederland eind november uit op 419.065. Een jaar eerder waren dat er 322.340. Het aantal WW-uitkeringen in Nederland is daarmee op jaarbasis met 30,0 % gestegen. In de afgelopen maand is het aantal WW-uitkeringen landelijk met 2,7 % gestegen.

Seizoenswerkloosheid

De stijging heeft volgens het UWV te maken met seizoensgerelateerde werkloosheid. Door afname van werk in de bouw, horeca en landbouw stijgt het aantal WW-rechten uit deze sectoren fors. Ook bij de zakelijke diensten stijgt het aantal WW-rechten. Dit komt vooral door een verminderde vraag naar uitzendkrachten in de bouw. Activiteiten van uitzendbureaus vallen onder de zakelijke diensten.