Nieuw boekje over kerkhoven en begraafplaatsen in Groningen

Hoogezand - 'Rust, oud groen en stenige biotopen – Natuur op kerkhoven en begraafplaatsen in Groningen' is het nieuwste boekje van Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) over kerkhoven en begraafplaatsen in de provincie Groningen.

Het is het 16de deel in de serie en werd geschreven door Albert-Erik de Winter, projectleider bij Landschapsbeheer Groningen. De schrijver voorzag het boekje van natuurfoto’s. De tekstredactie, grafische vormgeving en productie van dit deeltje werd weer verzorgd door Ekkers & Paauw.

Leefgebied plant- en diersoorten

Kerkhoven en begraafplaatsen worden vooral gewaardeerd vanwege hun funeraire en cultuurhistorische betekenis. Naast dood, rouw, de manier van begraven en grafsymboliek, zijn deze terreinen ook in ecologisch opzicht erg waardevol en ze vormen het leefgebied voor tal van plant- en diersoorten.

Hoogezand-Sappemeer en Slochteren

Albert-Erik de Winter is als projectleider Kerken in het Groen bij Landschapsbeheer Groningen regelmatig te vinden op Groninger kerkhoven en begraafplaatsen en daarom goed bekend met de natuurwaarden van deze terreinen. Het boekje is samengesteld op basis van inventarisaties naar soortgroepen als (broed)vogels, zoogdieren, bomen, planten en mossen. "In het boekje worden niet concreet terreinen in de gemeenten Hoogezand-Sappemeer of Slochteren genoemd", bekent De Winter. "Wel zijn op enkele van deze terreinen inventarisaties uitgevoerd naar roestplaatsen van uilen en muurvarens waarvan de uitkomsten in het boek verwerkt zijn."

Webwinkel

'Rust, oud groen en stenige biotopen – natuur op kerkhoven en begraafplaatsen in Groningen' is vanaf half januari te bestellen via de (web)winkel van de Stichting Oude Groninger Kerken of telefonisch via 050-3123569. Het boekje kost € 6. Donateurs van de Stichting Oude Groninger Kerken krijgen 20% korting en betalen € 4,80. De reeks over kerken en kerkhoven wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Dr. P.H. Wijkfonds.