SP-afdelingen HSSM openen online zorgmeldpunt

Hoogezand - De SP-afdelingen in de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde (HSSM) hebben gezamenlijk zorgmeldpunt geopend: www.wmo-zorgen.nl.

Het zorgpunt werd zaterdag officieel gepresenteerd door Maarten Kluit, SP-raadslid in Hoogezand-Sappemeer. Hij deed dat tijdens de goed bezochte gezamenlijke nieuwjaarsreceptie van de SP-afdelingen Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren.

Reacties ontvangen

Via de website www.wmo-zorgen.nl hopen de afdelingen veel reacties van mensen te ontvangen die te maken hebben met de zorg. Kluit: “We kunnen met 2 SP-wethouders wel heel hard roepen dat we alles goed geregeld hebben, maar daar zijn we niet van. Ook wij hebben te maken met kortingen op budgetten waardoor we anders moeten gaan werken. Maar, leidend blijft voor de SP dat de menselijke maat de norm is en het uitgangspunt blijft dat er niemand tussen wal en schip mag vallen. We willen als SP-afdelingen van de mensen in de gemeenten horen of die beide doelen ook gehaald worden. Hoe pakken de veranderingen uit, wat doen we (nog) niet goed, maar we horen natuurlijk ook graag wat er wel goed gaat.” De reacties die binnenkomen worden door de 3 afdelingen verzameld en daar waar nodig zal er contact met de mensen opgenomen worden en zo nodig worden raadsfracties, afdelingen of wethouders aan de jas getrokken.