Kinderboekenschrijfsters naar Majellaschool en De Oetkomst

Hoogezand - Kinderboekenschrijfster Martine Letterie komt naar de Sint Gerardus Majellaschool in Hoogezand. Haar collega Fabien van der Ham komt naar De Oetkomst in Kolham.

Zij doen dat in het kader van het taal- en leesbevorderingstraject 'De Schoolschrijver'. De Sint Gerardus Majellaschool en De Oetkomst zijn 2 van de 5 deelnemende Groninger basisscholen.

Schoolschrijver

In 'De Schoolschrijver' gaan bekende kinderboekenschrijvers als Schoolschrijver aan de slag. Als zodanig verbinden zij zich aan basisscholen die sterker willen worden in taal. De schrijver komt ongeveer 15 keer als een muze op de school en brengt opwinding en verbeelding de klas binnen. De Schoolschrijvers blijven een half schooljaar aan de scholen verbonden. Van eind januari tot eind juni worden in de provincie Groningen aldus meer dan 350 kinderen woord- en dus wereldwijs gemaakt.

Bibliotheken partner De Schoolschrijver

De Groningse bibliotheken zijn partner van 'De Schoolschrijver'. Beide organisaties hebben dezelfde doelen voor kinderen van 4 tot 12 jaar en slaan daarom de handen ineen. De Bibliotheek begeleidt zowel de scholen als de schrijvers de gewenste doelen te behalen. Onderzoek naar de resultaten van dit project laten zien dat waar de Schoolschrijver komt, de geletterdheid van kinderen toeneemt.

Amsterdam

Landelijk staan maar liefst 30 kinderboekenschrijvers klaar om in het hart van het onderwijs aan de slag te gaan. In Amsterdam is De Schoolschrijver inmiddels voor het 5de jaar actief met goede resultaten. Vanaf dit jaar doen ook de provincies Groningen en Friesland mee. In de komende jaren volgt verdere landelijke groei.