Leden gezocht voor Ouderenraad Hoogezand-Sappemeer

Hoogezand - De Ouderenraad van de gemeente Hoogezand-Sappemeer is op zoek naar nieuwe leden.

De Ouderenraad is een adviesorgaan voor het college van B en W. De raad adviseert het college gevraagd en ongevraagd over het ouderenbeleid in de gemeente Hoogezand-Sappemeer.

Welzijn ouderen

Het gaat daarbij vooral om het zoeken naar oplossingen voor zaken, die van belang zijn voor het welzijn van ouderen. Zo heeft de Ouderenraad de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan het stadsvervoer. Een werkgroep onder leiding van de Ouderenraad heeft ervoor gezorgd, dat het lokale vervoer in Hoogezand-Sappemeer is blijven bestaan. Verder besteedt de Ouderenraad veel aandacht aan de wijzigingen in het Wmo-beleid, het aanbod van woningen voor ouderen en de herstructurering/ woonvoorzieningen voor ouderen in de wijk Gorecht. Maar ook worden adviezen gegeven over de omgang met bepaalde regelingen voor ouderen.

Samenstelling

De Ouderenraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van onder andere de ouderenbonden, verschillende multiculturele groeperingen en personen die geïnteresseerd zijn in het wel en wee van ouderen. Het gaat erom een zo goed mogelijke doorsnee te krijgen van ouderen in de gemeente.

Zelfstandig opererende personen

De Ouderenraad is op zoek naar nieuwe leden, die geen binding hebben met een van de ouderenbonden. Dus zelfstandig opererende personen, die de leeftijd van 55 jaar hebben bereikt. Deze leden zitten op persoonlijke titel in de Ouderenraad. De Ouderenraad vergadert over het algemeen 1 keer per maand. Ook worden excursies gemaakt naar projecten binnen of buiten de gemeente. Leden zijn doorgaans 5 tot 10 uur per maand bezig met de Ouderenraad. Belangstellenden kunnen zich melden/ nader laten informeren bij/ door voorzitter Bert Kolk van de Ouderenraad: 0598-321731.