Flinke stijging WW in Hoogezand-Sappemeer en Slochteren

Hoogezand - Het aantal WW-uitkeringen in Hoogezand-Sappemeer en Slochteren is in december flink gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het UWV.

Eind december 2014 waren er in Hoogezand-Sappemeer 1121 WW-uitkeringen. Dat is 8 %,0 van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Hoogezand-Sappemeer steeg in december met 58 (5,5 %). Ten opzichte van vorig jaar werden in Hoogezand-Sappemeer 4,6 % (49) meer WW-uitkeringen verstrekt.

Slochteren

In Slochteren waren eind december 429 WW-uitkeringen. Dat is 6,2 % van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Slochteren steeg in november met 28 (7 %). Ten opzichte van vorig jaar werden in Slochteren 5,7 % (23) meer WW-uitkeringen verstrekt.

Inhaalslag WW in bouw en landbouw

De stijging van de WW in december lijkt volgens het UWV vooral een inhaalslag op voorgaande maanden, waarin de seizoengerelateerde werkloosheid – als gevolg van het zachte weer - maar langzaam op gang kwam. Vooral uit bouw, uitzendbureaus en landbouw stroomden in december veel mensen de WW in. Wanneer de toename in het gehele 4de kwartaal van 2014 wordt vergeleken met voorgaande jaren, ligt de toename onder het langjarig gemiddelde. Er lijkt hier dus vooral sprake van een uitgesteld seizoeneffect. De werkloosheid in seizoengevoelige sectoren als bouw, landbouw en uitzendsector ligt in december 2014 lager dan in december 2013. De toename van de WW vanuit zorg & welzijn zet in december gestaag door. Op jaarbasis is in deze sector sprake van een toename van 18 %. Werklozen uit deze sector vinden ook maar moeilijk weer werk. In december is slechts 38% van alle uitstroom uit de WW in deze sector het gevolg van het vinden van werk.