SP stelt vragen over toekomstige verkeerssituatie Kindcentrum Vosholen

Hoogezand - Hoogezand-Sappemeer heeft het college van B en W vragen gesteld over de verkeerssituatie bij het nieuw te bouwen Kindcentrum Vosholen in Hoogezand.

'(..) hebben wij begrepen dat er gekozen is voor een aantal van 56 parkeerplaatsen voor zowel het personeel als de auto’s waarmee de kinderen gebracht worden', schrijft de SP. 'Dit aantal is mede bepaald in verband met bezuinigingen. Het eigenlijke aantal zou 64 parkeerplaatsen zijn. Wij hebben begrepen dat mensen zich zorgen maken hierover. Zowel uit de buurt als vanuit het personeel van de scholen zelf is er de angst dat dit aantal niet zal voldoen en dat er dus onveilige verkeerssituaties kunnen ontstaan.'

532 Kinderen

'Wij hebben navraag gedaan over het te verwachten aantal leerlingen en personeelsleden dat gebruik gaat maken van de nieuwe locatie', vervolgen de socialisten. 'Inclusief St. Antonius, Theo Thijssen, de peuterspeelzaal Olleke Bolleke en het kinderdagverblijf Prokino praten we over 532 kinderen op dit moment.' 'Dan is het ook nog eens zo dat er zo’n 51 personeelsleden gaan werken op de locatie. Daarnaast is volgens landelijk onderzoek gebleken dat gemiddeld gezien 14 % van de leerlingen wordt gehaald en gebracht met de auto. In dit geval komt dat dus neer op 74 parkeerplaatsen alleen al voor de auto’s waarmee de kinderen worden gebracht.' 'In verband met de Kiss and Ride- zone zou dit aantal nog iets naar beneden afgerond kunnen worden. Maar dan nog voldoet het geplande aantal parkeerplaatsen bij lange na niet. Ook omdat er voor het personeel ook parkeerplaatsen moeten zijn. 56 Parkeerplaatsen zijn dus gewoon niet afdoende.'

Vragen

De SP formuleerde de volgende vragen: 1. Is het college het met de fractie van de SP eens dat het aantal parkeerplaatsen niet gaat voldoen en dat dit kan leiden tot gevaarlijke situaties en/ of overlast? Indien nee, waarom niet? 2. Welke acties gaat het college ondernemen of heeft het college ondernomen om deze problemen te voorkomen? 3. Kan het college aangeven hoe dit geregeld is bij andere plannen, bijvoorbeeld het nieuwe Kindcentrum Woldwijck? 4. Kan het college de raad op de hoogte houden van de ontwikkelingen?