Natuurmonumenten collecteert voor meer en grotere natuurgebieden

Hoogezand - Duizenden vrijwilligers gaan vanaf maandag 9 februari de straat op om geld in te zamelen voor de aankoop van natuurgebieden. Ook in Hoogezand-Sappemeer gaan vrijwilligers van deur tot deur met een collectebus.

Hiermee wil Natuurmonumenten bedreigde diersoorten een handje helpen. Otter, kerkuil, vroedmeesterpad, gentiaanblauwtje, hazelmuis en andere soorten zijn afhankelijk van leefgebieden die momenteel te klein of te versnipperd zijn. Door natuurgebieden met elkaar te verbinden en te vergroten hebben zij meer kans om te overleven. Nog maar 15 % van Nederland bestaat uit natuurgebieden. Met deze collecte wil Natuurmonumenten samen met vrijwilligers de leefgebieden van kwetsbare diersoorten verbeteren.

Aankoop van gebieden

"Investeren in de aankoop van gebieden zorgt voor natuur die tegen een stootje kan”, benadrukt Marc van den Tweel, algemeen directeur van Natuurmonumenten. ,,Zo staat de otter als roofdier aan de top van een ecosysteem. Als hij overleeft betekent dat de waterkwaliteit op orde is en planten, vissen en andere soorten in evenwicht zijn.”