Inloopbijeenkomst over inrichting Slochterdiep

Lageland - Arcadis houdt maandag 2 februari een inloopbijeenkomst over de inrichting van het Slochterdiep en zijn zijtakken. Deze bijeenkomst vindt van 19.30 tot 21.30 uur plaats in café De IJzeren Klap in Lageland.

Arcadis richt het Slochterdiep en zijn zijtakken in opdracht van waterschap Hunze en Aa’s opnieuw in. Het projectgebied omvat het Slochterdiep met (delen van) zijn zijtakken, inclusief de dijken, tussen de Slochtersluis en de haven in Slochteren.

Doel

Het doel van dit project is de kanalen eind 2016 weer te laten voldoen aan de eisen voor de ecologische waterkwaliteit, de bevaarbaarheid en het hydrologisch functioneren. Ook dient de herinrichting de veiligheid; tegen overstromingen.