Hoogezand-Sappemeer stelt beroep in tegen gasbesluit

Hoogezand - Hoogezand-Sappemeer stelt beroep in tegen het gaswinningsbesluit.

Dat hebben burgemeester en wethouders dinsdag besloten. Het is de bedoeling het beroepschrift met alle betrokken gemeenten samen in te dienen. De voorbereidingen zijn inmiddels gestart.

Beroep bij Raad van State

Het instemmingsbesluit met het gewijzigde winningsplan gaswinning Groningen ligt sinds vrijdag 30 januari ter inzage. Dit betekent dat de 21 Groninger gemeenten die gezamenlijk een zienswijze hebben ingebracht beroep tegen dit besluit kunnen instellen bij de Raad van State. Tot 12 maart 2015 kan er beroep ingesteld worden.

Zwaarder traject

Meerdere gemeenten hebben de wens uitgesproken om ook voor dit zwaardere traject een gezamenlijk voorbereiding te starten waarbij elke gemeente wel zelf het eigen traject met de raad organiseert. Dit traject is inmiddels opgestart samen met de provincie Groningen en de veiligheidsregio die ook de afstemming voor de gezamenlijke zienswijze heeft begeleid.