Presentatie 'Erfgoedschatten van Slochteren' in Fraeylemaborg

Slochteren - De groepen 3 en 4 van basisschool De Kinderboom in Slochteren voeren woensdag 11 februari het programma ‘Arm en rijk; leven op de Fraeylemaborg’ uit.

Dit lesprogramma maakt deel uit van de erfgoededucatiemap 'Erfgoedschatten van Slochteren', die hiermee gepresenteerd wordt. Cultuurwethouder Mariska Goeree van Slochteren zal een deel van de les in de borg meemaken en neemt vervolgens de projectmap in ontvangst.

Arm en rijk

‘Arm en rijk; leven op de Fraeylemaborg’, is ontwikkeld voor de leerlingen van de groepen 3 en 4. Het educatieve project laat de kinderen kennismaken met de Fraeylemaborg. Ze komen te weten hoe men woonde en leefde op een borg rond 1880. Niet alleen was er een rijke familie maar waren er ook knechten en dienstbodes die het werk deden. Door spelend en lerend bezig te zijn met het thema ervaren de leerlingen het verschil tussen vroeger en nu en tussen arm en rijk. De kinderen komen in verschillende kamers en leren wat de functie van die kamer was. Ook van verschillende voorwerpen leren ze de functie kennen.

Erfgoedschatten van Slochteren

11 Basisscholen uit de gemeente Slochteren doen mee met ‘Erfgoedschatten van Slochteren’, waarbij leerlingen van 4 tot en met 12 jaar gedurende hun schoolloopbaan kennismaken met het lokale culturele erfgoed. Dit gebeurt door lessen op school en op locatie. Daarbij wordt aangesloten bij de kerndoelen van het onderwijs. Deze erfgoedlessen zijn dus niet extra maar vervangen ‘normale’ lessen.

9 Erfgoedprogramma's

De 9 erfgoedprogramma’s zijn bijeengebracht in de map ‘Erfgoedschatten van Slochteren’. Deze programma’s zijn ontwikkeld door verschillende erfgoedinstellingen in de gemeente Slochteren, in samenwerking met de basisscholen. De groepen 1 en 2 bezoeken molens in Slochteren en verdiepen zich met ‘Het nieuwe oude huis’, een voor dit project ontwikkeld prentenboek, in het thema huizen/architectuur. Zij maken een wandeling in de buurt van de school en bekijken aan de hand van een kijkopdracht verschillende (historische) gebouwen in hun eigen omgeving. De groepen 3 en 4 gaan, behalve naar de Fraeylemaborg, naar de kerk in hun eigen dorp ('Geknipt voor de kerk'). De groepen 5 en 6 houden zich bezig met een educatief project over suiker ('Zoete diamanten') en helpen ‘Mijn opa in Slochteren’ in zijn speurtocht naar zijn verleden als ‘bleekneusje’ uit Rotterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog. Voor de groepen 7 en 8 zijn 3 programma’s samengesteld: ‘De Waterwasstraat’ (over de geschiedenis, de werking en het belang van rioolwaterzuivering), ‘Stolpersteine. Een steen, een naam een herinnering’ en 'De Monumenten-fietstocht'.

Erfgoedpartners en CultuurClick Groningen

‘Erfgoedschatten van Slochteren’ is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van Erfgoedpartners, de koepelorganisatie voor erfgoedinstellingen in de provincie Groningen, en CultuurClick Groningen, de adviesorganisatie voor cultuuronderwijs. Het project kon gerealiseerd worden dankzij subsidies van Cultuureducatie met Kwaliteit Groningen (het Fonds voor Cultuurparticipatie, de gemeente en de provincie Groningen) en de gemeente Slochteren. Eerder al ontwikkelden Erfgoedpartners en CultuurClick Groningen erfgoededucatie-trajecten voor de gemeenten Eemsmond, Marum, Leek en De Marne. Trajecten voor andere gemeenten zijn in voorbereiding.