ChristenUnie H-S wil ouderbijdrage jeugd-ggz opschorten

Hoogezand - De ChristenUnie in Hoogezand-Sappemeer vraagt burgemeester en wethouders om de ouderbijdrage in de jeugd-ggz op te schorten nu staatssecretaris Van Rijn onderzoek doet naar de gevolgen van deze bijdrage.

“De ouderbijdrage in de jeugd-ggz kan oplopen tot 1500 euro per jaar. De eerste signalen wijzen erop dat dit een drempel is voor ouders om hulp te vragen", zegt ChristenUnie-raadslid Jeanette Wiersema. " Het gaat om kwetsbare kinderen die zorg nodig hebben. Het kan niet zo zijn dat deze kinderen de noodzakelijke zorg niet krijgen vanwege een financiële drempel. Wij willen daarom dat het college de ouderbijdrage niet int zolang het onderzoek loopt."

Uitstel invoering

De ChristenUnie heeft in de Tweede Kamer gepleit voor uitstel van invoering van de ouderbijdrage. De staatssecretaris wil dit niet. Wel heeft de staatssecretaris toegezegd dat wanneer uit onderzoek blijkt dat de ouderbijdrage drempels opwerpt daar consequenties aan zullen worden verbonden. “Naast opschorting van de ouderbijdrage willen wij weten om hoeveel kinderen het gaat, en hoeveel het kost om de ouderbijdrage te innen”, aldus Jeanette Wiersema.

Jeugdwet

Door de nieuwe Jeugdwet, die 1 januari is ingegaan, wordt nu ook een ouderbijdrage gevraagd als kinderen psychiatrische zorg krijgen en niet meer thuis wonen. De bijdrage is bedoeld als tegemoetkoming in de dagelijkse kosten van levensonderhoud. De ouderbijdrage kan oplopen tot 1500 euro per jaar voor ouders van kinderen in de jeugdzorginstellingen voor dagbehandelingen of verblijf. Het is aan gemeenten om de ouderbijdrage te innen. De Jeugdwet geeft gemeenten de mogelijkheid om af te zien van het innen van de ouderbijdrage.