Caritas HS: christelijke hulpinstanties en diaconieën bundelen krachten

Hoogezand - Christelijke hulpinstanties en diaconieën van kerken in Hoogezand-Sappemeer hebben hun krachten gebundeld en Caritas HS opgericht.

Caritas HS heeft als doel, vanuit een christelijke overtuiging, bij te dragen aan een menswaardige samenleving voor iedereen in de gemeente Hoogezand-Sappemeer.

Ondersteuning bij hulpvragen

Caritas HS wil ondersteuning bieden bij hulpvragen zoals die voortkomen uit eenzaamheid, ziekte, armoede, of ten gevolge van de eisen die er worden gesteld vanuit onze maatschappij. De benodigde steun wordt geboden door één van de bij Caritas HS aangesloten organisaties of diaconieën die het beste aansluit bij de hulpvraag.

Caritas HS

Onder Caritas-HS vallend de gezamenlijke kerken in Hoogezand-Sappemeer, Stichting Broodnodig; Stichting De Graanschuur, Stichting Parel (De Voedselbank), Stichting Present HSS, Stichting Samen aan Tafel, PCOB en KBO De afdelingen Hoogezand-Sappemeer van het CDA en de ChristenUnie vervullen een ondersteunende en adviserende rol. Meer informatie: www.caritas-hs.nl