Extra mogelijkheden voor financiële hulp in Hoogezand-Sappemeer

Hoogezand-Sappermeer - De gemeente Hoogezand-Sappemeer neemt deel aan Stichting Urgente Noden (SUN) Groningen. Inwoners die in dringende financiële nood verkeren krijgen hierdoor extra mogelijkheden voor ondersteuning.

Medewerkers van maatschappelijke organisaties kunnen voor hun cliënten bij SUN aankloppen voor financiële hulp. SUN helpt als de nood hoog is en er geen beroep gedaan kan worden op andere vormen van ondersteuning.

Fondsen en donaties

Het geld voor de giften die SUN verstrekt komt van fondsen en donaties. De kosten van het SUN-bureau worden betaald door de aangesloten gemeenten, waaronder nu ook Hoogezand-Sappemeer. De deelname van Hoogezand-Sappemeer wordt op 25 februari officieel bekrachtigd door wethouder Peter Verschuren en SUN-voorzitter Pim de Bruijne.

Peter Verschuren

Verschuren is blij met de uitbreiding van de mogelijkheden om mensen in nood te helpen. “Hulpverleners lopen regelmatig tegen situaties aan die schrijnend zijn, maar waarin de regels het onmogelijk maken om bijstand of een andere uitkering te geven", weet hij. "SUN kan dan een uitkomst bieden en past daardoor uitstekend in ons minimabeleid. Ik hoop en verwacht dat er op ruime schaal gebruikt gemaakt wordt van deze nieuwe mogelijkheid.”