Editie 2 ideeënwedstrijd de Vonk van Hoogezand-Sappemeer

Hoogezand - Met een inspiratiebijeenkomst wordt woensdag 4 maart de 2de editie van ideeënwedstrijd de Vonk van Hoogezand-Sappemeer afgetrapt.

Met de Vonk van Hoogezand-Sappemeer wil de gemeente burgers stimuleren zich in te zetten voor een betere en leukere leefomgeving. Met initiatieven en ideeën te komen die bijdragen aan de gezondheid in wijk of dorp en die onderling contact versterken.

Wedstrijdvorm

Kenmerkend is de wedstrijdvorm: burgers dienen ideeën in en kiezen het beste idee tot winnaar. Vonk     De beste ideeën worden gehonoreerd met een geldprijs om ze daadwerkelijk uit te kunnen voeren. Aan de ontwikkeling, keuze en uitvoering van de ideeën doen bewoners actief mee. Alle inwoners van Hoogezand-Sappemeer kunnen meedoen aan de Vonk. Zij kunnen hierbij de samenwerking zoeken met instellingen en verenigingen die in de gemeente zijn gevestigd.

Prijzengeld

De pot met prijzengeld is gevuld met € 11.500. Als de 3 winnaars samen niet het volledige prijzengeld nodig hebben, zal de jury het overgebleven budget naar eigen inzicht besteden aan andere genomineerde initiatieven. Na de 1ste ronde van de wedstrijd kiezen de inwoners van Hoogezand-Sappemeer de beste ideeën uit. Deze kunnen met geld van de gemeente en het VSB-fonds worden gerealiseerd. De Vonk van Hoogezand-Sappemeer loopt tot en met juni 2015. Op de Dag van het Park op 21 juni in het Gorechtpark in Hoogezand zullen de 3 winnende ideeën bekendgemaakt worden.

Belevingskas Dieverdoatsie

De 1ste editie van de Vonk van Hoogezand-Sappemeer was in 2013. Thema was de verbetering van het woon- en leefklimaat in wijk en dorp. Dit leverde 53 ideeën op. Hiervan werden 10 ideeën voor een prijs genomineerd. Uiteindelijk trok de Belevingskas van zorgboerderij Dieverdoatsie in Kiel-Windeweer de meeste van de circa 1700 stemmen naar zich toe, gevolgd door de Super SinterklaasShow van het Fuifhuis en de Appelgaard in Westerbroek. Van de 10 genomineerde ideeën zijn 5 daadwerkelijk uitgevoerd en nog steeds actief. De inspiratiebijeenkomst op woensdag 4 maart vindt plaats in Sportcentrum De Kalkwijck. Aanvang: 19.30 uur.