HSSM ondertekenen convenant over werkwijze Sociale Teams

Hoogezand - De gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde (HSSM) en zorginstanties ondertekenen vrijdag 20 februari een Convenant Sociaal Team.

Gemeenten zijn sinds 1 januari verantwoordelijk voor ondersteuning en zorg voor alle inwoners. De ondersteuning is zo dicht mogelijk bij de mensen, met Sociale Teams. Binnen de Sociale Teams werken hulpverleners uit verschillende organisaties met elkaar samen, zoals maatschappelijk werkers, jeugdhulpverleners en Wmo-consulenten. Inwoners kijken samen met die ondersteuner van het Sociaal Team hoe ze (zelf) hun problemen kunnen oplossen en of ze daarbij hulp van de gemeente nodig hebben.

Zorgpartners

In Hoogezand-Sappemeer zijn de volgende zorgpartners onderdeel van de Sociale Teams: BWRI, De Zijlen, gemeente Hoogezand-Sappemeer, GGD, Kwartier Zorg en Welzijn, Lentis, Lentis/ Jonx, Mee Groningen, Noorderbrug, NOVO, TSN Thuiszorg, GKB en Zonnehuisgroep Noord In Slochteren gaat het om Leger des Heils, Verslavingszorg Noord Nederland, Zonnehuisgroep Noord, Accare, Mee Groningen, GGD, en Kwartier Zorg en Welzijn In Menterwolde doen Zonnehuisgroep Noord, GGD Groningen, Kwartier Zorg en Welzijn, Mee Groningen en Accare mee. De Sociale Teams pakken problemen van inwoners in samenhang aan. Dit gebeurt mogelijk door 1 persoon.

Convenant

Door de samenwerking, vastgelegd in het Convenant Sociaal Team, kunnen de zorgorganisaties en de gemeenten in de Sociale Teams betere ondersteuning regelen en is er minder sprake van bureaucratie. Ook wordt een belangrijke stap gezet in de waarborging van privacygegevens voor inwoners in de HSSM-gemeenten. Alle partijen zijn blij met de afgesproken werkwijze. Ze willen hiermee minder langs elkaar heen werken.