'Geen excuses.' NAM verwerpt rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid

Groningen - 'Groningen eist excuses.' De kop van het Dagblad van het Noorden van donderdag 19 februari liegt er niet om.

Groningen wil excuses van de NAM voor het jarenlang stilhouden van de veiligheidsrisico's van de aardgaswinning. Die excuses gaan echter niet komen. De redenering van de NAM in het kort: 'We wisten nergens van, dus is het niet onze schuld.' Ernst Moeksis van de NAM: "We zijn oprecht van mening dat we niet onzorgvuldig zijn geweest. Tot de aardbeving bij Uithuizen hadden we geen aanwijzingen dat de veiligheid van burgers in gevaar was. We dachten dat het alleen om schade aan huizen ging. Er zijn 28 rapporten van onafhankelijke instanties zoals TNO en het KNMI geweest, en die wezen nergens op gevaar voor de Groningers." De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) concludeert  echter dat de veiligheid van Groningers jarenlang genegeerd werd, en ondergeschikt werd gemaakt aan geld verdienen. Hoe kan het dat u tot zulke andere conclusies komt? "Daar kan ik geen antwoord op geven, dat zult u aan de Onderzoeksraad moeten vragen." U verwerpt het rapport. "We zullen de aanbevelingen uit het rapport opvolgen maar de conclusies over het verzwijgen van gevaren voor de veiligheid delen we niet." U wist het misschien niet, maar had het moeten weten. Zelfs als u geen schuld hebt, kunt u toch uw excuses aanbieden als blijk van goede wil? "We zijn van mening dat we het beste gedaan wat we konden en het verleden kun je niet veranderen. Als ik ruzie heb gehad met mijn vrouw, bied ik vaak excuses aan, ook al ben ik van mening dat ik gelijk had. Dat is de basis van herstel van vertrouwen in een relatie. "Elke vergelijking gaat mank." Burgemeester Peter den Oudsten stelt 'Nu is er tenminste het bewijs dat die Groninger bevolking jarenlang schaamteloos is misleid.' Hij wil dat het vertrouwen van de Groninger bevolking in de NAM en de overheid wordt hersteld. Hoe wilt u dat vertrouwen herstellen als u niet bereid bent om excuses aan te bieden? "Met daden. We gaan de schade sneller afhandelen. We gaan nu 15.000 woningen inspecteren en 8000 daarvan verstevigen. Daarnaast zullen we de zorgen van de bevolking erkennen en gedupeerden zo goed als mogelijk helpen. We gaan schade sneller afhandelen." Hoe moeilijk kan dat zijn? Mensen zitten nu soms jaren in huizen die in de stutten staan, vaak met grote financiële gevolgen. Die kunt u toch met één inspectie uit de brand helpen? En daarna de financiële schade meteen wegnemen? Een kwestie van dagen,weken? "Een opkoopregeling? Dat zult u mij niet horen zeggen. De schade en de gevolgen verschillen van geval tot geval." Moeksis geeft aan dat de reactie van de NAM in stand is gekomen na een breed intern overleg met alle betrokkenen in het bedrijf, maar zonder overleg met de aandeelhouders. https://twitter.com/roelandvdschaaf/status/568377179194712064 https://twitter.com/jurrevandenberg/status/568336412476645376 https://twitter.com/GroenLiesbeth/status/568405642031079424 https://twitter.com/RHvL88/status/568377032532471808