CDA Groningen stelt vragen over weg Groningen - Hoogezand

Westerbroek - De CDA-Statenfractie heeft Gedeputeerde Staten van Groningen schriftelijke vragen gesteld over de secundaire weg tussen Groningen en Hoogezand, de Winschoterweg/ Rijksweg-West.

De CDA-fractie heeft gesignaleerd dat de weg 'momenteel onveilig is vanwege slecht wegdek en slechte belijning, waarvan op sommige delen de belijning niet meer zichtbaar is'. De christen-democraten wijzen erop dat de weg veel gebruikt wordt door scholieren en woon-werk verkeer.

3 Vragen

Ze formuleerden 3 vragen: • Is bij u dit slecht onderhoud ook bekend? • Zo ja, bent u dan voornemens dit op korte termijn te gaan herstellen, en daar waar nodig samen met de gemeente Hoogezand-Sappemeer? • Bent U het met ons eens dat de veiligheid, ook op de secundaire wegen, niet ondergeschikt mag zijn aan onderhoudsplanning?