D66 Hoogezand-Sappemeer stelt vragen over vervoer in jeugdzorg

Hoogezand - De D66-fractie in Hoogezand-Sappemeer heeft schriftelijke vragen gesteld over de knelpunten in het vervoer in de jeugdzorg.

'Ondanks alle inspanningen en inzet op preventie en hulpverlenen dicht bij huis kan het voorkomen dat een jeugdige moet worden opgenomen bijvoorbeeld in een voorziening voor kinder-jeugdpsychiatrie', schrijft de gemeenteraadsfractie van D66 in haar brief aan burgemeester en wethouders. 'Voorheen werd het noodzakelijke vervoer naar de instelling vergoed door de zorgverzekering.'

Knelpunten

'Wij hebben begrepen dat er nu knelpunten ontstaan als het gaat om het organiseren van een vervoersvoorziening voor deze groep. Het organiseren van het zittend ziekenvervoer is landelijk gezien een knelpunt, omdat er is verzuimd om hierover tijdens de transitie afspraken te maken.' 'Er wordt echter wel naar oplossingen gezocht en zoals uit deze factsheet vervoer van VNG en VWS blijkt, worden gemeenten geacht hier wel voorzieningen voor te treffen en zullen middelen hiervoor in de voorjaarsbesluitvorming worden meegenomen.'

Kwetsbare jongeren niet de dupe

De democraten stellen het belangrijk te vinden dat kwetsbare jongeren niet de dupe worden van administratieve zaken. 'Volgens ons is er voldoende gelegenheid om de zaken goed te laten verlopen en goede afspraken te maken. Wij willen u dan ook, dringend verzoeken hier spoedig vorm en inhoud aan te geven.' D66 formuleerde de volgende vragen: • In welke mate speelt deze problematiek in onze gemeente? • Indien JA, om hoeveel situaties gaat dat naar verwachting? • Kan dat aantal in de loop van het jaar nog toenemen, wat zijn hiervan de verwachtingen? • Welke oplossingen heeft het college op voorhand om tot een oplossing te komen? • Welke waarborgen kent het college dat deze maatregelen voldoende afdoend zijn? • Zijn er ook extra kosten verbonden aan deze maatregelen en kunt u daar inzicht in geven?