SP stelt vragen over leegstaand schoolgebouw in Hoogezand

Hoogezand-Sappermeer - De SP-fractie in Hoogezand-Sappemeer heeft burgemeester en wethouders vragen gesteld over het voormalige onderkomen van het dr. Aletta Jacobs College aan de Erasmusweg in Hoogezand.

De socialisten schrijven klachten te hebben gekregen van omwonenden. 'De klachten betreffen vooral de staat van onderhoud van het pand en het omliggende terrein en de onveilige situaties die dat met zich meebrengt maar ook gewoon het aangezicht voor de wijk. Een gebouw in deze staat trekt de hele wijk mee naar beneden', schrijft de SP-fractie. Ze stelde de volgende 5 vragen: • Is het college het met de fractie van de SP eens dat een gebouw dat in verval raakt zorgt voor een slecht aangezicht voor de wijk? • Is het college het met de fractie van de SP eens dat een gebouw dat in verval raakt zorgt voor een onveilige sfeer in de wijk? • Kan het college aangeven wat op het moment de status is van de onderhandelingen is met de partijen die het pand willen kopen om verder te ontwikkelen? En wanneer we verdere ontwikkelingen kunnen verwachten? • Kan het college aangeven wat er in de tussentijd met het pand en de omliggende grond gaat gebeuren? • Wil het college er op toezien dat zolang overdracht en/ of verdere ontwikkeling nog niet gestart is, er enige moeite gedaan wordt de uitstraling van het perceel niet verder achteruit te laten gaan of zo mogelijk te verbeteren?