Burgemeester Peter de Jonge sluit drugspand in Sappemeer

Hoogezand-Sappermeer - Burgemeester Peter de Jonge van Hoogezand-Sappemeer heeft woensdag een drugspand aan de Borgercompagniesterstraat in Sappemeer gesloten.

Het pand werd donderdag 26 februari door de politie doorzocht wegens een vermoeden van overtreding van de Opiumwet. Hierbij werd een hennepkwekerij met 351 planten en 416 net geoogste planten aangetroffen. De benodigde elektriciteit werd illegaal afgetapt. De hennepkwekerij is in opdracht van de politie geruimd.

Gemeentelijk drugsbeleid

Burgemeester De Jong heeft het pand voor 3 maanden gesloten op grond van het gemeentelijk drugsbeleid en diens bestuursrechtelijke bevoegdheid om panden te sluiten die drugsgerelateerde overlast opleveren. De burgemeester kan een pand sluiten, wanneer vanuit dat pand drugs worden verhandeld of hennep wordt gekweekt. Dit is uitgewerkt in artikel 13b van de Opiumwet. De toepassing van dit zogenoemde Damoclesbeleid maakt onderdeel uit van het gemeentelijk drugsbeleid, dat in Hoogezand-Sappemeer sinds 10 februari geldt. Het gemeentelijke drugsbeleid staat los van een eventuele strafrechtelijke vervolging van verdachten, een bevoegdheid van de politie en het Openbaar Ministerie.

Tijdelijke sluiting

De tijdelijke sluiting heeft tot doel de verloedering van de woonomgeving door drugsgerelateerde activiteiten tegen te gaan, de loop naar een drugspand door telers, dealers, klanten en bezoekers te beëindigen, de omstandigheden ter plaatse te normaliseren, en om brandgevaarlijke situaties tegen te gaan. De tijdelijke sluiting draagt aldus bij aan de vermindering van de drugscriminaliteit en daarmee aan de vergroting van de veiligheid en leefbaarheid in de samenleving.

Toepassing maatregel

Verkoop van drugs, dan wel aanwezigheid van drugs in een woning/ lokaal van een handelsvoorraad van meer dan 50 gram en/ of 20 of meer hennepplanten is het criterium voor toepassing van deze maatregel. Bij een eerste overtreding volgt bestuursdwang (sluiting) op basis van artikel 13b Opiumwet voor de duur van drie maanden. Wanneer een tweede overtreding plaatsvindt, volgt sluiting voor de duur van 6 maanden. Bij een eventuele derde overtreding volgt verbeurdverklaring van het pand.