Hoge notering Marc Scheffers op lijst 12

Hoogezand - Bij de verkiezingen voor de provinciale staten op 18 maart kan voor het eerst ook op Groninger Belang gestemd worden. Nummer 2 op de kieslijst van die partij is Marc Scheffers uit Hoogezand.

Door Marc Jansen

Groninger Belang is een samenwerkingsverband van zestien lokale partijen, waaronder Lokaal Perspectief uit Hoogezand-Sappemeer. "Iedere partij kon een verkiesbare kandidaat voordragen. Ik ben door Lokaal Perspectief voorgedragen", vertelt Scheffers. "Aan de hand van een sollicitatiegesprek met een vijfkoppige commissie is vervolgens de kieslijst samengesteld."

Lokaal Perspectief

Scheffers, eigenaar van een advocatenkantoor, was best verrast met zijn uiteindelijke tweede plaats op die lijst. "Ik heb minder politieke ervaring dan veel andere kandidaten; ik ben pas sinds de oprichting van Lokaal Perspectief politiek actief. Aan de andere kant: ik kan een juridische blik op zaken werpen, bijvoorbeeld op het gasbesluit van Economische Zaken. Bovendien ben ik als jurist gewend stukken te lezen – en er de essentie uit te halen – en ben ik gewend te debatteren." Groninger Belang gaat met groot vertrouwen de verkiezingen in. "Ik reken op vijf tot tien zetels. Maar we zouden ook wel eens de grootste partij kunnen worden. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen hebben de verschillende lokale partijen immers fors gewonnen."

Snel op 1 lijn

De partijen zaten ook snel op 1 lijn, stelt Scheffers. "Ik was bang voor een situatie met 16 kapiteins op 1 schip. Maar daarvan is totaal geen sprake. We hadden het verkiezingsprogramma heel snel klaar. Omdat we met z'n allen hetzelfde doel hebben. De belangen van de inwoners van de provincie Groningen staan voorop."

Gaswinning

Belangrijk thema is, uiteraard, de gaswinning. "We hebben maandag een plan van aanpak gepresenteerd: 'De stap vooruit'. Hierin onderscheiden we 3 fases. In de eerste fase willen we de gaswinning terugbrengen naar 12,5 miljard kuub per jaar. Omdat veiligheid voorop staat. Verder zullen we aandringen op erkenning van aansprakelijkheid door de staat."

Bewijslast

"In fase 2 moet alle schade, zowel materieel als immaterieel, vergoed worden. Verder moet de bewijslast omgedraaid worden. We moeten af van de situatie waarin burgers moeten bewijzen dat schade aan hun huizen het gevolg is van de aardgaswinning. Uitgangspunt moet zijn dat de schade is veroorzaak door de aardgaswinning. Tenzij de NAM of de staat kan aantonen dat dit niet het geval is. Ook willen we dat de toezicht op de aardgaswinning weggehaald wordt bij de staat. De provincie moet hierin een regierol krijgen. Zij moet het onderzoek aansturen en de schade afhandelen."

Fonds

"In fase 3 moet een fonds voor de provincie Groningen opgericht worden. 10 % Van de aardgasbaten moet in dit fonds gestopt worden. Verder willen we een waardegarantie voor woningen. Waarbij de staat aanvult."

Thema's

Scheffers vertelt het met vuur. Hij wil echter benadrukken dat Groninger Belang ook over andere thema's een standpunt heeft. Waarbij zij onder meer taken van de provincie terug wil geven aan de gemeenten. Scheffers: "Een voorbeeld: het Borgerswold in Veendam is door de gemeente aangelegd. Maar als ze nu een boom wil kappen, moet de provincie daarvoor toestemming geven..." Zie voor het verkiezingsprogramma: groningerbelang.nl.