B en W Hoogezand-Sappemeer werken aan procesvoorstel kleine scholen

Hoogezand - Burgemeesters en wethouders van Hoogezand-Sappemeer werken aan een procesvoorstel voor een gesprek over de toekomst van de kleine scholen.

Het college wil alle belanghebbende partijen betrekken bij de toekomst van de scholen. Dit proces moet in de loop van 2016 leiden tot een gedragen besluit over het onderwijs in Kiel-Windeweer en Westerbroek.

Andere ontwikkelingen betrekken

Bij het proces wil het college ook andere ontwikkelingen betrekken: de krimp van het aantal leerlingen in Hoogezand-Sappemeer als geheel en het onderwijstraject dat in het aardbevingsgebied is opgestart. Hoogezand-Sappemeer is sinds kort onderdeel van het overleg tussen gemeenten, onderwijsveld en NAM. Buurgemeenten en de herindelingspartners Slochteren en Menterwolde zijn daarbij ook betrokken.

Besluit tot sluiting niet aan de orde

Dit betekent dat een besluit tot sluiting van beide locaties niet aan de orde is. B en W nemen dinsdag 24 maart een besluit over het proces, dat 14 april opiniërend en 18 mei besluitvormend aan de raad voorgelegd zal worden.