SPIE tekent convenant met kennisnetwerk op gebied veiligheid, gezondheid en milieu

Sappemeer - De onder meer in Sappemeer gevestigde multitechnische dienstverlener SPIE heeft donderdag het VGM Convenant getekend.

In dit convenant spreken de deelnemers af zich in te zetten een veiligere werkplek te creëren die leidt tot betere VGM-prestaties (Veiligheid, Gezondheid en Milieu).

Kennisnetwerk

Het realiseren van een veiligere werkplek bij de noordelijke bedrijven. Dat is de ambitie van de Noordelijke ProductiviteitsAlliantie (NPAL). HEt VGM-cluster en de VGM Community, initiatieven van NPAL, vormen een kennisnetwerk op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. SPIE vindt dat het daarbij niet mag ontbreken. En dus tekende SPIE, net als 39 andere industriële bedrijven, contractors en toeleveranciers, voor de komende 3 jaar het VGM Convenant.

3 Pijlers

Het convenant heeft 3 pijlers, gericht op individuele bedrijven, bedrijven in de keten en overheden. Kennis en ervaringen delen, van elkaar leren, extra inspanningen doen om de VGM-prestaties te verbeteren en de dialoog aangaan met de overheden om wederzijds inzicht en commitment te krijgen zouden de ambitie waar moeten gaan maken. SPIE heeft de zorg voor veiligheid, gezondheid en milieu geborgd in al zijn processen.