Frank Wiertz stopt als gemeentesecretaris Hoogezand-Sappemeer

Hoogezand - Frank Wiertz legt zijn functie van gemeentesecretaris van Hoogezand-Sappemeer neer. Dit omdat hij projectmanager wordt van de herindeling Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde.

De colleges van Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde hebben dinsdag ingestemd met het Plan van aanpak herindeling en de bemensing van de projectorganisatie. De 3 colleges hebben besloten om gemeentesecretaris Frank Wiertz aan te stellen als projectmanager herindeling.

Functie neerleggen

“Het is een functie voor de komende 2 à 3 jaar waar ik ontzettend veel zin in heb", reageert Wiertz. "Deze functie is echter niet te combineren met de functie van gemeentesecretaris. Ik heb ook altijd duidelijk gesteld dat de functie van projectmanager van de herindeling niet mag samenvallen met de functie van gemeentesecretaris. In dit stadium van de route op weg naar een nieuwe gemeente moeten petten gescheiden worden. Immers, de projectmanager heeft straks aandacht te schenken aan de belangen van het totaal op weg naar het nieuwe. Ik zal dus mijn functie als gemeentesecretaris neerleggen, maar zorg voor een goede overdracht. Die zorgvuldige overgang zullen we nu vorm en inhoud moeten geven”.

Burgemeesters

Verder is dinsdag besloten dat burgemeester Geert-Jan ten Brink van Slochteren voorzitter van de stuurgroep herindeling wordt, dat de burgemeester van Menterwolde, Eduard van Zuijlen, voorzitter wordt van de gezamenlijke raadsbijeenkomsten en dat burgemeester Peter de Jonge van Hoogezand-Sappemeer voorzitter wordt van de gezamenlijke collegevergaderingen.

Herindelingstraject

De gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde hebben besloten om met elkaar een herindelingstraject in te gaan. Op 27 januari 2015 is daartoe de intentie uitgesproken. De eerstvolgende stap is het vaststellen van het Plan van aanpak. Op basis van dat plan wordt een projectorganisatie via een projectplan ingericht. Het Plan van aanpak wordt gepresenteerd in een gezamenlijke raadsbijeenkomst op 17 maart.