Hoogezand-Sappemeer wil aantal bezwaarschriften bijstandswet terugdringen

Hoogezand - De unit Werk en Inkomen van de gemeente Hoogezand-Sappemeer wil het aantal aantal bijstandsbezwaarschriften terugdringen.

Daarvoor worden de volgende maatregelen ingezet: • iets soepeler omgaan met sommige regels; • aanvragers vooraf persoonlijk op de hoogte stellen als een aanvraag afgewezen wordt; • betere uitleg geven bij ingewikkelde inkomstenverrekeningen; • de gang van zaken vereenvoudigen voor mensen met kortdurende baantjes.

Bezwaar

In Hoogezand-Sappenmeer tekenden jaarlijks circa 150 mensen bezwaar aan tegen een beslissing over hun bijstandsuitkering. Het gemeentebestuur wil dat aantal nu omlaag brengen. Wethouder Peter Verschuren: “De afhandeling van bezwaren kost de gemeente extra werk en betekent voor de aanvrager veel onzekerheid. Door beter te communiceren en waar mogelijk met praktische oplossingen te werken willen we daar wat aan doen.”

Bemiddelingsgesprekken

De gemeente werkt al met bemiddelingsgesprekken nadat iemand een bezwaar indient. Verschuren: “Zo’n gesprek heldert vaak veel op. In heel wat gevallen kan het bezwaarschrift ingetrokken worden doordat de gemeente een nieuw besluit neemt of doordat de bezwaarmaker het besluit accepteert. Door voortaan ook een gesprek aan te gaan voordat een afwijzende beschikking verstuurd wordt, verwachten we bezwaarschriften te voorkomen.”

Sociale teams

Om te voorkomen dat mensen die niet zelf een bijstandsaanvraag kunnen indienen tussen wal schip vallen, gaat de gemeente afspraken maken met de sociale teams. Waar nodig zullen zij ondersteuning bieden.