Slochteren dient zienswijze in op Structuurvisie Ondergrond

Slochteren - Burgemeester en wethouders van Slochteren dienen een zienswijze in op de Structuurvisie Ondergrond.

Dit is een plan van aanpak om de milieueffecten van activiteiten in en de functies van de (onder)grond te onderzoeken. In de gemeente Slochteren (en een groot deel van de provincie) wordt de ondergrond in zeer grote mate benut. Het Rijk is bevoegd voor de wetgeving in de diepe ondergrond, maar de gemeente is bevoegd voor heel veel activiteiten daarboven.

STRONG

In de Structuurvisie Ondergrond (STRONG) worden in de toekomst uitspraken gedaan over drinkwaterwinning, winning van aardwarmte, zout, olie en gas, en opslag in de diepe ondergrond van bijvoorbeeld CO2 en gas. Al deze activiteiten en functies van de diepe ondergrond zijn van nationaal belang, en zijn daarmee een taak van de Rijksoverheid. De lokale overheden en de inwoners van gemeente Slochteren ervaren echter de effecten ervan. De gemeente Slochteren vindt het daarom van belang haar stem te laten horen door een zienswijze in te dienen. Opdat het onderzoek zo zorgvuldig mogelijk wordt uitgevoerd. Het plan van aanpak, de concept-notitie Reikwijdte en Detailniveau Structuurvisie Ondergrond (STRONG), ligt nog tot en met 23 maart ter inzage.