Wethouder Metscher opent jeu de boules-baan Foxhol

Foxhol - Wethouder Marco Metscher van Hoogezand-Sappemeer verricht woensdag 25 maart de openingshandeling voor een jeu de boules-baan in Foxhol. Deze baan bevindt zich naast dorpshuis De Klabbe.

De jeu de boules-baan kan door alle dorpsbewoners, alsmede de leerlingen van de W.A. Scholtenschool, gebruikt worden.

Werkgroep Dorpsbeheer Foxhol

De aanleg van jeu de boules-baan is een initiatief van Werkgroep Dorpsbeheer Foxhol (WDF). Deze stichting probeert de leefbaarheid van het dorp te vergroten. Dit in overleg met bewoners, gemeente en omliggende bedrijven. Met deze bedrijven heeft ze een goede relatie, sinds ze in 2013 met steun van gemeente en provincie de komst van de grootste biovergister van Europa naar Foxhol wist te voorkomen.

Leefbaarheid

Eerdere successen in het vergroten van de leefbaarheid zijn de overname en het (waar nodig) opknappen van de speeltuinen in het dorp, het regulier uitbrengen van een dorpskrant en de oprichting van een oorlogsmonument.