Groenstructuurplan H-S: ‘Dit is mien stee, dit is mien toen’

Hoogezand - B en W van Hoogezand-Sappemeer hebben het groenstructuurplan ‘Dit is mien stee, dit is mien toen’ vrijgegeven voor de zienswijzenprocedure.

Inwoners en andere belanghebbenden kunnen gedurende 6 weken - vanaf 19 maart - reageren op het groenstructuurplan. Het plan is digitaal in te zien op Overheid.nl. Het groenstructuurplan geeft op hoofdlijnen de visie op de toekomst van het bestaande groen weer. Met een ambitie die vanuit onderhoud, beheer en de inzet van de huidige mensen en middelen haalbaar is. Daarin is geen termijn gesteld waarin de ‘groene stip’ aan de horizon moet zijn behaald.

Van groenstructuur naar groenbeheer

Bij het beheer en onderhoud van het groen neemt de gemeente de verantwoordelijkheid voor de inrichting en het gebruik van de groene hoofdstructuur. In de wijkgroenstructuur wordt de verantwoordelijkheid voor het groen gedeeld. De gemeente geeft wijken de ruimte het eigen gezicht vorm te geven in relatie tot het gebruik van de groene omgeving door de burgers.

Eigen initiatief

Voor de inrichting en het gebruik van het overige groen in de wijk wordt de bewoners ruimte geboden om zelf de verantwoordelijkheid voor de eigen leef- en werkomgeving op te pakken. Hoe dichter het groen ligt bij de woon- en werkomgeving van de burger, hoe meer de individuele burger een rol kan en mag hebben bij de inrichting en het beheer ervan.

Beleidsplan Groen

Het groenstructuurplan volgt in hiërarchie op de structuurvisie voor de hele gemeente. Als uitwerking van het groenstructuurplan stelt Hoogezand-Sappemeer in een volgend stadium het beleidsplan Groen op. Op het meest specifieke niveau worden tenslotte groenbeheerplannen opgesteld.