Student peilt meningen over schaliegas

Hoogezand - Minister Henk Kamp heeft de gaskraan onder druk van de publieke opinie een tikje dichtgedraaid. Schaliegas wordt genoemd als alternatief. Maar hoe zit het met de publieke opinie omtrent schaliegas?

Het onderzoek van Roderik Dirckx, student Earth Sciences & Economics aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, richt zich op deze vraag. Voor zijn onderzoek is hij specifiek op zoek naar respondenten uit de omgeving Groningen. Dirckx probeert de lokale publieke opinie te koppelen aan de haalbaarheid van schaliegasproductie in Nederland.

Perceptie

In eerste plaats kijkt hij naar de publieke opinie door mensen vragen te stellen over hun perceptie van schaliegasproductie. "De meningen zijn verdeeld, ook in Groningen", weet hij. "Maar waarom zijn de meningen verdeeld? Om dat te analyseren heb je eerst persoonlijke informatie nodig. Informatie die overigens volledig geanonimiseerd is en enkel voor zijn onderzoek gebruikt wordt."

Schaliegasboringen

Vervolgens vraagt hij of respondenten schaliegasboringen in hun buurt zouden accepteren. Tot slot wordt gevraagd of de respondent schaliegas (nog) eerder zou accepteren indien er een vergoeding gegeven zou worden. Deze laatste stap wordt gemaakt om in een later stadium in een kosten-baten-analyse de publieke opinie een gekwantificeerde plek te kunnen geven. Zo kan de hamvraag beantwoord worden: is schaliegasproductie überhaupt haalbaar in Nederland?

Enquête

Het invullen van de enquête duurt maximaal 10 minuten. De enquête is te vinden via deze link: www.thesistools.com/dirckx5.