Verbeterde informatieoverdracht tussen Ambulancezorg Groningen en huisarts

Sappemeer - Ambulancezorg Groningen heeft de informatieoverdracht aan huisartsen verbeterd.

Huisartsen worden voortaan via een digitaal bericht op de hoogte gebracht van een ambulancebezoek aan één van hun patiënten. Ambulancezorg Groningen verstuurt dit bericht rechtstreeks vanuit de ambulance. Hiertoe wordt het met het interactief Zorg informatiesysteem (iZis) ingezet. Op deze manier is de huisarts eerder en beter op de hoogte.

Succesvolle pilot

Ambulancezorg Groningen heeft in samenwerking met Edwin Toxopeus, huisarts in Leek en voorzitter van de ICT-commissie van de huisartsenkring Groningen, een succesvolle pilot gedraaid. Tijdens de pilot is de patiëntinformatie vanuit de ambulance digitaal aan de huisartsen verzonden; in een beveiligd bericht. Het bericht is volgens een vast format opgesteld, zodat de huisarts dit probleemloos kan inlezen en daarna opnemen in het patiëntendossier. “Tot voor kort werden huisartsen niet of nauwelijks geïnformeerd als patiënten waren vervoerd naar een ziekenhuis”, zegt Edwin Toxopeus. “Mede dankzij deze pilot loopt de communicatie tussen Ambulancezorg Groningen en de huisartsen in Groningen nu steeds vaker digitaal.”

Aanvulling informatie-uitwisseling

Het digitale bericht is geen vervanging van de tot voor kort gebruikelijke informatie-uitwisseling tussen Ambulancezorg Groningen en de huisarts maar een aanvulling daarop, stelt Ambulancezorg Groningen. Bij alle opnames en situaties waarbij vervoer naar het ziekenhuis niet noodzakelijk is, ontvangt de huisarts een digitaal bericht. Bij gepland vervoer is er geen noodzaak om de huisarts te informeren, omdat de aanvrager meestal de huisarts zelf is. “Ik ben trots op deze ontwikkeling en bijdrage aan verbetering in informatieoverdracht en zorgcontinuïteit,” geeft directeur/ bestuurder Bert Benthem van Ambulancezorg Groningen aan.