Fusie Slochter Molenstichting en Molenstichting Oldambt

Hoogezand - De Slochter Molenstichting en de Molenstichting Oldambt zijn gefuseerd. De akte waarin de fusie is geregeld passeerde vrijdag bij notaris Elizabeth De Poel-Mulder in Hoogezand.

De besturen van de beide stichtingen zijn ruim een jaar geleden het gesprek aangegaan om na te gaan of een verdere samenwerking – of mogelijk een fusie – verstandig en/ of wenselijk zou zijn. "Om cultureel erfgoed voor de toekomstige generaties in stand te houden is versterking van bestuur en organisatie nodig. Het opschalen van de afzonderlijke organisaties is daarvoor nodig, want samen sta je sterker in de nabije toekomst", motiveert het bestuur van de nieuwe Molenstichting Midden- en Oost-Groningen​. Het werkgebied van de nieuwe stichting is de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren, Menterwolde, Oldambt en het gebied van het waterschap Hunze en Aa’s.

Fusieproces

In het fusieproces is veel aandacht geschonken aan de vrijwilligers die aan beide organisaties verbonden zijn: molenaars, molengidsen en mensen die behulpzaam zijn bij de organisatie van diverse educatieve- en culturele activiteiten in- of rond de molens. Uiteraard is ook naar de financiële positie van de molens gekeken; die is goed.

Nieuwe organisatie

Ondertussen functioneert de nieuwe organisatie al enkele maanden; vanaf 1 januari. Het bestuur bestaat telt 5 leden. Wim Koeneman is voorzitter, Harry Westerhof secretaris, Mario Post penningmeester, Grieto de Vries behartigt de technische zaken en Reint Huizenga zal zich in de toekomst met vrijwilligersbeleid bezig houden. De pr-/ communicatiecommissie is gestart - de website is aangepast - en in het voorjaar wordt een activiteitencommissie samengesteld.